При изработката на онлайн магазин с Magento често се налага динамичен импорт/експорт на информация. Тук ще споделя с вас едно скриптче, с което бързо да получите ID-тата на продуктовите категории в каталога. Другият начин да научите ID на някоя категория е спиране на „pretty urls“ и взиране в статус бара на браузъра ви, което е леко хамалско… Ето и скриптчето:

<?php

define('MAGENTO', realpath(dirname(__FILE__)));
require_once MAGENTO . '/app/Mage.php';
Mage::app();

$category = Mage::getModel ( 'catalog/category' );
$tree = $category->getTreeModel ();
$tree->load ();

$ids = $tree->getCollection ()->getAllIds ();

if ($ids) {
	$file = "var/import/catwithid.csv";
	file_put_contents($file,"catId, catName\n");
	foreach ( $ids as $id ) {
	$string = $id . ', ' .$category->load($id)->getName() . "\n";
	file_put_contents($file,$string,FILE_APPEND);
		}
	}

Запазете този .php файл в основната директория на вашата Magento инсталация и заредете файла в браузъра.