В Magento съществуват 6 различни типа, от които можете да избирате при създаването на нов продукт. Използването на точния тип при всеки един продукт е много важно, за да получите достъп и до подходящия сет от атрибути, който ще ви е необходим при представянето и продажбата на самия продукт.
По-долу са изброени различните типове на продуктите, както и при какви ситуации се използват. Надяваме се тази информация да ви е от полза и да успеете сами да настроите, и създадете вашите продукти в Magento.

Типове продукти в Magento

  • Прости продукти
  • Групирани продукти
  • Конфигурируеми продукти
  • Виртуални продукти
  • Bundle продукти
  • Продукти за Download

Прости продукти

Типът прости продукти е най-добрият избор при създаване на – точно както говори и самото име – прости продукти. Това са базови продукти, без опции, само с един размер, който отговаря на всички бройки от този продукт. Например: играчки, офис консумативи, DVD-та и други материални носители.

Групирани продукти   

Изборът на този тип продукти ви позволява да вземете съществуващи продукти и да ги разделите като отделни, групирани продукти. Нека да вземем за пример „Червен мебелен сет“.  В тази група влизат три продукта – Стол, Диван и канапе. Те са отделни продукти, всеки достъпен за покупка самостоятелно. В същото време обаче, те са достъпни и като още един продукт, с една обща цена като сет.

Обърнете внимание на факта, че нямате възможност да задавате специална цена за закупуване на сет продукти като групиран продукт, но въпреки това, все пак, бихте могли да определите различна цена, като я въведете отделно като ценово правило.

Конфигурируем продукт

Това е най-често използваният тип при създаване на продукти като Дрехи. Тъй като дрехите обикновено се предлагат в няколко размера, потребителите трябва да могат да „конфигурират“ техните продукти (да избират различни размери) преди да направят покупката си.
Например продавате риза, която идва в Малък, Среден и Голям размер (S, M, L). Можете да създадете по един прост продукт за всеки един от тези три размери, задавайки им статус „Активни“ и да зададете за „Видимост“ – „Никъде“ (тоест да не се виждат в самия сайт). Всичко това правите от административния панел в Magento. Така тези продукти ще могат да бъдат закупени, но няма да могат да бъдат видени в самия каталог по отделно. След това трябва да създадете Конфигурируем продукт, който реално ще влезе в каталога и за негови асоциирани продукти да зададете тези три продукта, които създадохте за всеки един размер. Обърнете внимание, че сега бихте могли да зададете отделна цена за всеки различен размер (например, с 4 лева повече за размер XXXL).
Така автоматично се появява падащо меню на видимата част на сайта, на самата страница с продукта, което позволява на потребителите да изберат точно кой размер искат да си купят.

Виртуален продукт

Ако вашият продукт не е такъв, който ще се изпраща, download-ва (изтегля) или доставя по какъвто и да е начин, това е може би най-подходящият тип, който да изберете при създаването му.
Това е чудесен начин да продавате услуги като почистване на апартаменти, или интелектуални продукти като гаранции за техника, планове за защита, или лицензи за употреба.

Bundle продукти

Ако сте запознати и с други платформи за електронна търговия, може да се отнесете към този тип като „комплект“. Това е най-добрата опция за продукти които имат няколко добавки и могат да се срещат в различни конфигурации и комплекти. Например продуктът „Моят компютър“. Има няколко варианта за вид на кутия, CPU, Твърд диск, RAM памет и монитор.
Обърнете внимание, че имате възможност да зададете добавката (част от комплекта) като задължителна или по избор.; да я избирате чрез падащо меню, радио бутон или чек бокс; както и всяка добавка може да се отразява на крайната цена на продукта.

Продукти за Download (изтегляне)

Точно както звучи, този тип продукти е най-добър избор за такива, които са за download (изтегляне). Например като софтуер, mp3-ки, дигитални музикални файлове, и други електронни продукти.
Обърнете внимание, че продуктите за Download (изтегляне) могат да съдържат един или няколко файла за изтегляне (download), и имате възможност да изисквате всички файлове да бъдат закупени или да позволите на клиента да избере кои файлове иска точно да включи в покупката си. Ако са включени няколко файла, можете също да включите и допълнителна такса за всеки файл, която да се отразява и в крайната цена на продукта.