Много търговци имат нужда да предложат като начин на плащане на клиентите си кредит или с други думи на изплащане. Създадохме модул за Magento, който добавя нов метод на плащане, а именно  на кредит, който можете да конфигурирате според вашите нужди и лизингодатели.

Модула за кредит позволява да покажете в Magento различните крдитни схеми на компаниите, с които работите и да предоставите информацията на клиентите си.

Естествено модулът е на ниво Beta, но това не означава, че може да бъде използван и приложен в действие. Уверявам ви, че използваме приложения модула за кредит в няколко Magento инсталации.

За да инсталирате модула за кредит трябва да разархивирате архива RIZN_Leasing_Module_0.1.0 във вашата root папка на магазина. Всички файлове, които са необходими се намират в папката app/. Също така можете да завлечете папката и да обедините (Merge) файловете.

Този модул предефинира следните Magento класове:
- Mage_Checkout_Model_Type_Onepage (Rizn_Leasing_Model_Type_Onepage)
- Mage_Sales_Model_Quote (Rizn_Leasing_Model_Rewrite_Sales_Quote)
- Mage_Sales_Model_Service_Quote (Rizn_Leasing_Model_Rewrite_Sales_Service_Quote)
- Mage_Sales_Model_Convert_Quote (Rizn_Leasing_Model_Rewrite_Sales_Convert_Quote)
- Mage_Sales_Model_Order (Rizn_Leasing_Model_Rewrite_Sales_Order)
- Mage_Sales_Model_Service_Order (Rizn_Leasing_Model_Rewrite_Sales_Service_Order)
- Mage_Checkout_Block_Onepage (Rizn_Leasing_Block_Onepage)
- Mage_Tax_Block_Checkout_Subtotal (Rizn_Leasing_Block_Checkout_Subtotal)

Препоръчваме да НЕ ТЕСТВАТЕ модула за кредит в Magento върху работещ магазин, както винаги нещо може да се обърка.

Лизинг в Magento в Админа

Лизинг в Magento при поръчка

Как точно се прави изчислението на месечната вноска?

Методът за изчисляване на месечната вноска се състои от сумата на следните четири компонента:
- разделя се сумата на поръчката (кошницата плюс доставката) на броя месеци, избрани от клиента (100 лв. / 3 месеца = 33,33 лв.)
- изчисляваме месечна такса в %, която се изчислява върху цялата сума на поръчката (100 лв. x 0,83% = 0,83 лв.)
- добавяме месечната такса от 2,80 лв. (тази стойност се въвежда в административната част)
- изчисляваме лихвата върху сумата на поръчката (кошницата плюс доставката)  [(100 лв. x 3,80% = 3,8 лв.) / 3 месеца = 1,27 лв.]

При поръчка от 100лв. за период от 3 месеца, месечната вноска излиза: 38,23 лв.

В следващата версия на модула очаквайте доста подобрения и екстри. Планираме да записваме информацията за кредитните условия във всяка поръчката, както и редакция от страна на администраторите на онлайн магазина.