Ако ви липсва „Back“ бутонта в Safari 6, ето едно бързо решение как да си го възстановите:

1. Затворете Safari 6 (Quit Safari)
2. Отворете Applications -> Utilities -> Terminal
3. Вкарайте следните редове:
defaults write com.apple.Safari com.apple.Safari.ContentPageGroupIdentifier.WebKit2BackspaceKeyNavigationEnabled -bool YES
4. Стартирайте отново Safari 6

Готово!